Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 396/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi A. S. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

II SA/Go 885/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-02

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 1287/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2010

I OSK 2140/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy

III SA/Kr 336/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi J. K., na akt Prezydenta Miasta, w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

I OSK 1851/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na czynność Prezydenta Miasta K. wyrażoną w piśmie nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu

III SA/Kr 584/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 1291/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi Z. W. na akt Prezydenta Miasta A w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

III SA/Kr 224/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi E. S. na czynność Prezydenta Miasta wyrażoną w piśmie w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu s k a r g ę

III SA/Kr 1746/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi A. R. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej
1   Następne >   +2   +5   7