Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 375/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-12-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

I OSK 2433/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na § 3 i § 4 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LVIII/795/12 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

I OSK 199/09 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 2368/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

IV SA/Wr 322/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olszynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna

III SA/Kr 1092/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi A. Ł. na § 49 ust. 1 pkt 1, § 50 pkt 1 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Łd 117/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

I OZ 792/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie z wniosku A. R. o wymierzenie grzywny Radzie Miejskiej w Gliwicach za nieprzekazanie sądowi skargi na uchwałę, odpowiedzi na skargę wraz z aktami administracyjnymi w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

II SA/Wa 90/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Skarga A. M. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta [...]

I OSK 1511/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności
1   Następne >   +2   6