Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2433/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na § 3 i § 4 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LVIII/795/12 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

I OSK 199/09 - Wyrok NSA z 2009-06-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Świdnicy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Świdnica uchyla zaskarżony wyrok i

I OSK 2368/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

III SA/Kr 1092/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi A. Ł. na § 49 ust. 1 pkt 1, § 50 pkt 1 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Łd 117/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

I OSK 1511/10 - Wyrok NSA z 2010-11-04

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Gdańska w przedmiocie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności

III SA/Lu 412/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski oku, nr XXII/193/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski; II. określa, że uchwała wskazana w punkcie I wyrok...

III SA/Kr 1047/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie -Krowodrzy na § 14 ust. 1, ust. 2, § 16 ust. 10 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków § 1 pkt 19, pkt 21 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skła...

I OSK 82/08 - Wyrok NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali

I OSK 2322/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków
1   Następne >   +2   4