Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II SA/Wa 1519/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-05

Skarga G. S. na akt Burmistrza [...] w przedmiocie zamiany lokalu mieszkalnego stwierdza nieważność zaskarżonego aktu.