Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 626 Ustrój samorządu terytorialnego, w tym referendum gminne X

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-14

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów

II OZ 475/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OSK 1798/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-30

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi Rady Gminy w Książkach na zarządzenie zastępcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

III SA/Łd 621/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

Sprawa ze skargi K. S. na zarządzenie zastępcze Wojewody Ł. w przedmiocie wygaśnięcia mandatu radnego

II SA/Go 162/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-04-15

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

II SA/Go 162/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza

II OZ 474/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy Krosno Odrzańskie na zarządzenie zastępcze Wojewody Lubuskiego Nr [...] w przedmiocie wygaśnięcia mandatu Burmistrza Krosna Odrzańskiego

II OZ 1199/10 - Postanowienie NSA z 2010-11-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi Gminy K. O. na zarządzenie zastępcze Wojewody L. , nr [...] w przedmiocie odwołania ze stanowiska Zastępcy Burmistrza [...]

II OZ 800/10 - Postanowienie NSA z 2010-08-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Gminy C. na zarządzenie zastępcze Wojewody M. , nr LEX.I. (...) w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy C.

II SA/Wa 523/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-15

Sprawa ze skargi Gminy Czosnów na zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Czosnów
1   Następne >   2