Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wr 317/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-11-15

Skarga M. K., K. L., R. P., M. C., E. P., J. P., G. F., R. P., na uchwałę Rady Powiatu w O., w przedmiocie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na rzecz Powiatu O. prawa własności 100 % akcji Skarbu Państwa w spółce 'A' S.A.,