Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1517/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych

I SA/Wa 1551/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-06

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 3203/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji w przedmiocie odmowy przywrócenia własności nieruchomości