Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OW 33/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-24

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o nienależnie pobranym przez M. R. świadczeniu rodzinnym

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-23

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia za udzieloną pomoc prawną z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I SAB/Wa 12/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta W. w przedmiocie rozpoznania wniosku o zasiłek celowy na leki za miesiąc kwiecień, maj i czerwiec 2007 r.

I OW 73/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej i ponoszenia kosztów utrzymania J. K.

I OW 152/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego

I OW 39/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-07

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku J. Ł. ubiegającego się o pomoc społeczną w formach: pokrycia kosztów pobytu w hostelu za IX, X, XI, XII/2008r., zasiłku celowego na wykupienie recept w okresie IX

I OW 87/09 - Postanowienie NSA z 2009-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku B. Ś. o przyznanie zasiłku celowego