Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 643 Spory o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego (art. 22 § 1 pkt 1 Kpa) oraz między tymi organami X

I OW 76/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku Szpitala Miejskiego o skierowanie Z.L. do domu pomocy społecznej

I OW 31/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku T.B. o udzielenie świadczenia w formie schronienia w schronisku dla bezdomnych oraz przyznanie pomocy finansowej

I OW 61/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-06

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku A.S. o umieszczenie całkowicie ubezwłasnowolnionego H.Ś. w domu pomocy społecznej