Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Inne X

II OW 102/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przeniesienie decyzji Starosty K. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę

II OW 101/19 - Postanowienie NSA z 2019-08-02

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przeniesienie decyzji Starosty K. z [...] marca 2016 r. nr [...] o zmianie pozwolenia na budowę