Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gd 447/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-11-14

Sprawa ze skargi R. Ł. o ukaranie Inspektora Nadzoru Budowlanego grzywną z powodu bezczynności po wyroku NSA Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku , sygn. akt II SA/Gd [...] uchylającego decyzję o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego wymierza Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w wysokości 10 000 (dziesięciu tysięcy) złotych.

II SA/Kr 1554/04 - Wyrok WSA w Krakowie z 2007-12-11

Sprawa ze skargi K.W. w przedmiocie wymierzenie grzywny za niewykonanie wyroku wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w O. grzywnę w wysokości 1000 (jeden tysiąc) złotych za niewykonanie wyroku w sprawie IISAB/Kr 137/0