Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 957/07 - Wyrok NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. O. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 166/06 w przedmiocie rozpoznania odwołania