Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 32/13 - Postanowienie NSA z 2013-01-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu zażalenia R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi kasacyjnej R. Ł. na postanowienie WSA w Bydgoszczy sygn. akt II SAB/Bd 50/11 o odrzuceniu skargi R. Ł. na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół Agro ...

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

IV SA/Wa 1519/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie : rozpoznania skargi na działanie Burmistrza

III SA/Lu 618/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi S.S. na pismo Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w przedmiocie uznania bezzasadności skargi w zakresie odwołania S. S. od odpowiedzi na skargę udzielonej przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Lu 618/13

I OSK 1590/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej

I OSK 1938/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

III SA/Kr 160/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie opinii o osobie posiadającej licencję pracownika ochrony

I OSK 2553/13 - Wyrok NSA z 2013-11-29

Skarga kasacyjna na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 495/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

IV SA/Wr 232/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie żądania odszkodowania z tytułu bezczynności organu i rażącego naruszenia prawa
1   Następne >   +2   +5   +10   20