Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 709/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. w sprawie ze skargi A.T. i M.T. na czynność Komendanta Straży Miejskiej

II SO/Rz 4/19 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2019-08-08

Wniosek F. S. o wymierzenie grzywny [....] z siedzibą

I OSK 657/19 - Wyrok NSA z 2019-08-29

Skarga kasacyjna na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubuskiego w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały Nr [...] Rady Miasta Z. w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli doraźnej w spółkach miasta Z.

II SA/Sz 429/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-14

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SA/Wa 810/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-08-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia

III SA/Gl 432/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta Miasta Katowice w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia w sprawie odmowy wydania zaświadczenia