Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. K. o wymierzenie Burmistrzowi Dzielnicy Ś. [...] W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OW 38/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-08

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie rozpoznania wniosku J. B. o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego dziennego zarobku uzyskiwanego z pracy na własnym gospodarstwie rolnym