Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Ol 1401/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-29

Skarga S. M. na działalność Burmistrza w przedmiocie zwrotu dokonanych wpłat

II SAB/Sz 83/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2013-02-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania wniosków

I OZ 79/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-13

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie , sygn. akt II SO/Sz 19/12 pozostawiające bez rozpoznania pismo J. C.

II SA/Go 923/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy