Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 538/08 - Postanowienie NSA z 2008-07-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku M. K. o wymierzenie Burmistrzowi Dzielnicy Ś. [...] W. grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

VII SO/Wa 19/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-30

Wniosek M. Z. o wymierzenie Burmistrzowi Miasta [...] kary grzywny za nie przekazanie skargi na czynności Burmistrza Miasta [...] związane z wykonywaniem uchwały Rady Miasta [...] Nr [...] wraz z aktami administracyjnymi i odpowiedzią na skargę w trybie określonym w art. 54 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

I OSK 2883/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi R. T. na wynik wyboru zawarty w informacji Burmistrza Supraśla nr [...] w przedmiocie wyniku konkursu na stanowisko kierownika Komunalnego Zakładu Budżetowego

I OZ 1076/11 - Postanowienie NSA z 2011-12-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z wniosku J. C. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi Łobza

II SA/Rz 1202/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-12-09

Sprawa ze skargi P. M. w sprawie dotyczącej ułożenia chodnika -

II SO/Go 20/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-04-02

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Burmistrzowi za nieprzekazanie skargi (art. 55 § 1 p.p.s.a.)

II SA/Sz 254/12 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-05-31

Wniosek o wznowienie postępowania sądowego zakończonego orzeczeniem WSA w Szczecinie , sygn. II SAB/Sz 78/11

II SAB/Sz 45/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-11-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Rz 72/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-11-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Burmistrza [....] polegającą na niepodjęciu działań w celu skomunikowania drogi gminnej z sąsiednimi ulicami

III SA/Kr 932/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi M. W. - B. na działalność Burmistrza Miasta C
1   Następne >   +2   5