Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

II SA/Ol 18/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby ... w O. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie zasądzenia kosztów postępowania

II SA/Ol 19/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-02-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w O. w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie zasądzenia kosztów postępowania

II SA/Sz 5/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi G. B. na Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w S. w przedmiocie naboru na stanowisko księgowego

III SA/Lu 27/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-06-10

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w L. w przedmiocie przyznania wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji kuratora uchyla zaskarżone postanowienie oraz postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. nr [...].