Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Izby Celnej X

I OZ 78/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-08

Wniosek K. D. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Izby Celnej w Krakowie

III SA/Łd 1116/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Ł. w przedmiocie wydania stronie żądanych kserokopii i obciążenia jej kosztami za sporządzenie tych kserokopii