Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SA/Wa 1918/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-15

Sprawa ze skargi T. W. niewykonania wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA 1/03 przez Szpital [...]

VII SA/Wa 1918/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-27

Sprawa ze skargi T. W. na niewykonanie wyroku NSA w sprawie o sygn. akt OSA1/03 przez Szpital [...] I.

II SO/Go 7/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-06-19

Wniosek w przedmiocie nakazania Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Szpitala [...] przekazania dokumentacji medycznej

IV SA/Gl 732/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-07-23

Sprawa ze skargi T. G. na pismo Dyrektora Szpitala Pediatrycznego w B. w przedmiocie odmowy sprostowania karty informacyjnej leczenia szpitalnego w kwestii zwrotu wpisu od skargi

VII SAB/Wa 88/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-17

Sprawa ze skargi L. W. na Centralny Szpital [...] w przedmiocie bezczynności organu