Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 324/04 - Wyrok NSA z 2004-08-26

Skarga kasacyjna od postanowienia NSA w Warszawie w sprawie ze skargi E. R. na pismo Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Nr [...] w przedmiocie opinii na temat klasyfikacji statystycznej określonych wyrobów

III SAB/Lu 9/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-21

Sprawa ze skargi na bezczynność Powiatowego Rzecznika Konsumentów w przedmiocie odpłatnego przejęcia instalacji i urządzeń elektrycznych i gazowych

III SA/Lu 334/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-21

Wniosek W.W. o wszczęcie postępowania sądowego

II SA/Rz 728/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję Kolegium Odwoławczego przy Wojewódzkim Sejmiku Samorządowym w przedmiocie przeniesienia zwłok w inne miejsce

II SA/Wr 2902/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-11

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie nieprawidłowej pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w L.

II SAB/Rz 12/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-05-06

Sprawa ze skargi W. B. na odmowę wydania legitymacji honorowego dawcy krwi przez Zarząd Rejonowy PCK [...] -

SAB/Sz 283/03 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-27

Sprawa ze skargi J. K. na pismo Dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Wr 2903/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-02-11

Sprawa ze skargi M. S. w przedmiocie przyznania odszkodowania