Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 288/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-30

Skarga C. K., na działalność Wójta Gminy [...], w przedmiocie odmowy doprowadzenia do budynku mieszkalnego sieci wodociągowej,

I SA/Bd 621/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-02

Sprawa ze skargi Marka Ł. na pismo w przedmiocie odmowy korekty formularzy PIT

II SAB/Sz 58/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-04-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zespołu Szkół im. Stefana Żeromskiego w przedmiocie dopuszczenia do pracy odrzuca skargę

II SA/Rz 106/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-28

Sprawa ze skargi W. S. na pismo Rejonowego Zakładu Energetycznego [...] w przedmiocie rozwiązania umowy sprzedaży energii elektrycznej

II SA/Rz 675/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-10-16

Sprawa ze skargi A. S.A. reprezentowanego przez radcę prawnego G. P. na żądanie udzielenia informacji skierowane przez Miejskiego Rzecznika Konsumentów. -