Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...

IV SA/Wr 268/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-07-10

Sprawa ze skargi J. L. w przedmiocie odebrania opieki nad dzieckiem postanowił: odrzucić skargę.

III SA/Łd 451/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2008-09-04

Sprawa ze skargi A. K. na działalność Prezesa Przedsiębiorstwa Komunalnego w W. w przedmiocie rozliczenia kosztów ciepła

IV SO/Wa 3/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 3/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie r., sygn. akt IV SO/Wa 3/07 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SO/Wa 3/07 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyj...

IV SA/Po 261/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-09-09

Sprawa ze skargi na postanowienie Sądu Rejonowego w O. W. w przedmiocie zajęcia wynagrodzenia i wierzytelności zasiłku chorobowego

IV SAB/Wa 117/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Centralnego Biura Antykorupcyjnego

VI SA/Wa 51/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-27

Sprawa ze skargi A. I. na orzeczenie Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich sygn. akt [...] postanowił: odrzucić skargę

II SAB/Op 16/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-11-14

Sprawa ze skargi na bezczynność A S.A. Oddział w O. w przedmiocie zwrotu dokumentów

IV SA/Wa 2379/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-11

WSA w Warszawie, w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia WSA Krystyna Napiórkowska po rozpoznaniu w dniu 11 kwietnia 2008 r. na posiedzeniu niejawnym pisma W. F. w przedmiocie działalności Urzędu Miasta i Gminy L. w sprawie przyznania komunalnego lokalu mieszkalnego

II SA/Go 799/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-02-11

Skarga [...] na decyzję Dyrektora Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w przedmiocie refundacji mostu zębowego porcelanowego
1   Następne >   3