Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SA/Lu 618/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi S.S. na pismo Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w przedmiocie uznania bezzasadności skargi w zakresie odwołania S. S. od odpowiedzi na skargę udzielonej przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w L. w sprawie o sygnaturze akt III SA/Lu 618/13

IV SAB/Wa 36/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Państwowej Komisji Wyborczej w przedmiocie zarządzenia zwrotu zaświadczeń

IV SAB/Wa 207/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Rzecznika Praw Obywatelskich w przedmiocie rozpoznania wniosku

VII SAB/Wa 228/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-07

Sprawa ze skargi J. J. na Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiocie bezczynności organu

II SA/Op 105/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-03-18

Sprawa ze skargi W. Z. na Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie skargi na działalność sądu powszechnego

III SO/Kr 4/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-02-25

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Sądowi Rejonowemu Wydział IV Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

IV SA/Wr 173/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-12-18

Skarga Z. M. w przedmiocie przyznania odszkodowania z tytułu nieuznania reklamacji

II SA/Rz 1176/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-01-09

Sprawa ze skargi H. W. na dwie opinie [...] Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych , nr [...] sporządzone do operatów szacunkowych dotyczących wyceny nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym B., pow. [...] -

III SA/Gd 112/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Zakładu Emerytalno - Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w przedmiocie przekazywania świadczenia emerytalnego na rachunek bankowy

I OZ 973/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału III WSA w Krakowie w sprawie z wniosku J. J. o wymierzenie grzywny Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie - aplikantowi radcowskiemu A. B.
1   Następne >   +2   4