Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

I OZ 1292/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-24

Zażalenie na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/16 odrzucającego zażalenia Z. B.: - na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SAB/Wa 365/1...