Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inne X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

III SAB/Lu 12/15 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wniesione pytanie

VI SA/Wa 482/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Zebrania Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej 'M.' w W. w przedmiocie wykreślenia z rejestru członków spółdzielni

III SA/Gd 408/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-15

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie wynagrodzenia za czynności kuratora

I OSK 975/11 - Postanowienie NSA z 2012-07-04

Skarga kasacyjna na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w W. w przedmiocie wynagrodzenia za czynności kuratorskie

III SO/Kr 7/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-21

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Krakowie

III SO/Kr 4/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-03-21

Wniosek J. J. o wymierzenie grzywny Okręgowej Izbie Radców Prawnych - aplikantowi radcowskiemu A. B.

VII SA/Wa 1056/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-01

Skarga Z. L. na działalność Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Rz 214/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-03

Skarga T.C. na pismo Szefa [...] nr [.] -

IV SO/Gl 9/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-08-20

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Stowarzyszeniu A

I OZ 543/07 - Postanowienie NSA z 2008-03-21

skarga' na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające skargę na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 odrzucające zażalenie J. K. na postanowienie NSA , sygn. akt I OZ 543/07 o oddaleniu zażalenia J. K. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału WSA w Warszawie , sygn...
1   Następne >   +2   +5   +10   31