Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X

IV SA/Wa 1576/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska powiatowego inspektora nadzoru budowlanego