Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Nadzoru Budowlanego X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Go 15/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-11-13

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego za nieprzekazanie skargi do Sądu (art. 55 § 1 p.p.s.a.)

II SA/Sz 509/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2007-01-05

Wniosek P.J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 292/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-19

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Sz 256/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-04-14

Wniosek w przedmiocie właściwości do wydania decyzji nakazującej rozbiórkę urządzenia wodnego

II SA/Sz 84/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-27

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Sz 290/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-10

Wniosek P. J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 121/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-07-10

Wniosek P. J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 502/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-26

Wniosek P. J. o wymierzenie Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywny

II SA/Sz 459/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-24

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego

II SA/Sz 859/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-06

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego I. wymierza Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego grzywnę w kwocie [...] złotych, II. zasądza od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz skarżącego [...] kwotę [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania
1   Następne >   +2   +5   10