Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Gl 1175/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-09

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie stwierdzenia niewłaściwości i zwrotu akt

IV SA/Gl 634/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-06

Sprawa ze skargi A Spółki z o. o . w B. na pismo Inspektora Kontroli ZUS w przedmiocie odmowy rozpatrzenia zastrzeżeń płatnika do protokołu kontroli

VII SAB/Wa 162/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-02

Sprawa ze skargi na bezczynność Głównego Inspektora Sanitarnego

VII SA/Wa 2499/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-13

Sprawa ze skargi J. M. na pismo Głównego Inspektora Sanitarnego