Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Sz 3/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie wyłączenia pracownika organu

I OSK 1851/07 - Postanowienie NSA z 2008-01-09

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z wniosku A. B. dotyczącego nieprawidłowego przeprowadzenia przez Policję postępowania wyjaśniającego w sprawie kradzieży sprzętu rybackiego

IV SA/Po 196/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,

IV SO/Wa 61/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-25

Wniosek adwokata A. I. o zasądzenie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu za sporządzenie skargi kasacyjnej od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie kradzieży sprzętu rybackiego

VI SO/Wa 22/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-05-19

Wniosek Z. S. o wymierzenie organowi grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi