Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komendant Policji X

I OZ 397/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-09

Wniosek S. P. o uzupełnienie postanowienia NSA w sprawie z wniosku S. P. o wymierzenie grzywny Komendantowi Głównemu Policji w Warszawie

III SA/Łd 670/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-10-24

Sprawa ze skargi Z. S. na Komendanta Głównego Policji w przedmiocie niezgodnych z prawem czynności Komendanta Głównego Policji

III SA/Kr 160/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Miejskiego Policji w przedmiocie opinii o osobie posiadającej licencję pracownika ochrony

II SA/Go 615/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-08-20

Sprawa ze skargi T.C. na czynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie naruszenia prawa w trakcie przeprowadzonych interwencji

II SAB/Sz 3/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-02-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Policji w przedmiocie wyłączenia pracownika organu

I OSK 478/14 - Postanowienie NSA z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia

I OW 17/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-18

Wniosek w przedmiocie wydania pisma procesowego

I OZ 796/07 - Postanowienie NSA z 2007-10-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odrzucenia zażalenia M. G. na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi M. G.

III SAB/Łd 6/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-04-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zaniechania obowiązków służbowych

III SAB/Lu 13/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-17

Sprawa ze skargi na bezczynność L. Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia składu nieetatowego zespołu oskarżycieli publicznych do oskarżania przed sądem oraz upoważnienia policjantów do podpisywania dokumentacji
1   Następne >   +2   +5   8