Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Lekarska X

IV SO/Gl 18/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-07

Wniosek w przedmiocie zdolności do służby

II SAB/Ke 5/17 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2017-03-31

Sprawa ze skargi J. W. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej w przedmiocie postępowania dyscyplinarnego