Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

IV SA/Wa 2590/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki publicznej