Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Budownictwa X

VII SA/Wa 1357/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-17

Sprawa ze skargi SBM [...] w przedmiocie działania Ministra Infrastruktury skargę odrzuca

VII SA/Wa 306/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury w przedmiocie odmowy zatwierdzenia zmian w akcie założycielskim

IV SA/Wa 1641/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-03

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury nr (...) w przedmiocie zwrotu pism dotyczących finansowania indywidualnych projektów inwestycyjnych