Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SA/Wa 1468/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

IV SA/Wa 442/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-30

Sprawa ze skargi na uchwałę K. w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora F. w W.

IV SA/Wa 2455/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie ustalenia daty rozpoczęcia działalności artystycznej

VI SA/Wa 47/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w przedmiocie zmiany decyzji w sprawie ustalenia okresu wykonania działalności artystycznej