Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Obrony Narodowej X

I OSK 2686/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. M. na niewykonanie przez Ministra Obrony Narodowej wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1226/11 1.

I OSK 402/12 - Wyrok NSA z 2013-07-16

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wydania decyzji o stwierdzeniu nieważności decyzji wydanych po dniu 1 stycznia 1999 r. dotyczących ustalenia wysokości świadczenia emerytalno