Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju Regionalnego X

IV SA/Wa 2826/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju Regionalnego w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia