Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SO/Ke 7/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-14

Wniosek L. B. o nałożenie na Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi na decyzję w sprawie indywidualnej refundacji kosztów terapii lekami