Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Zdrowia X

VII SA/Wa 2737/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-08

Sprawa ze skargi J. W. na Ministra Zdrowia w przedmiocie skargi na czynności pracowników Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia

VII SA/Wa 514/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-25

Sprawa ze skargi W. J. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie sygn. akt VII SAB/Wa 78/10

VII SAB/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-12-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia

II SO/Ke 7/06 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2006-07-14

Wniosek L. B. o nałożenie na Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia grzywny za nieprzekazanie sądowi skargi na decyzję w sprawie indywidualnej refundacji kosztów terapii lekami

VII SAB/Wa 99/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia

VII SAB/Wa 99/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia

VII SAB/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-15

Skarga W. J. na bezczynność Ministra Zdrowia

VII SAB/Wa 78/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Zdrowia

VII SA/Wa 514/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi W. J. o wznowienie postępowania zakończonego wydaniem przez WSA w Warszawie postanowienia w sprawie o sygn. akt VII SAB/Wa 78/10

IV SA/Wa 2791/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Zdrowia w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
1   Następne >   2