Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 905/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-15

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

II SA/Sz 910/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-12-28

Wniosek P. J. o wymierzenie grzywny Prezydentowi Miasta

II SA/Sz 912/04 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-28

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie z Jego skargi w przedmiocie wymierzenia grzywny Prezydentowi Miasta z tytułu nieprzekazania Sądowi skargi wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę

II SA/Bd 753/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-08-21

Sprawa ze skargi A. S. na pismo Prezydenta Miasta B. w przedmiocie ustanowienia najemcy lokalu