Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prokurator X

I OW 32/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-05

Wniosek T. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku z dnia 16.12.08 r.'

II SA/Sz 1367/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-09-01

Wniosek P.J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu

II SA/Sz 1379/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-10-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia grzywny Prokuratorowi Rejonowemu za nieprzekazania skargi Sądowi odrzucić wniosek

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

I OZ 269/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VII WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1819/09 o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1819/09 o odmowie rozstrzygnięcia wątpliwości co do treści postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt VII SA/Wa 1...

III SAB/Gd 38/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Prokuratora Rejonowego w przedmiocie wznowienia postępowań karnych

II SA/Go 350/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-07-08

Wniosek w przedmiocie skierowania na badania psychiatryczne

II SO/Go 9/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-10-06

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Prokuratorowi Rejonowemu grzywny w trybie art. 55 § 1 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oddala wniosek.

II SA/Sz 1366/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-16

Wniosek P.J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu

II SA/Sz 1373/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-11-16

Wniosek P.J. o wymierzenie grzywny Prokuratorowi Rejonowemu
1   Następne >   +2   +5   7