Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Gminy X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 529/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-10

Skarga R.K. na uchwałę Rady Gminy w przedmiocie rozpoznania skargi p o s t a n o w i ł: odrzucić skargę.

II SA/Bd 713/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy Zławieś Wielka w przedmiocie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy

II SA/Rz 952/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-03-10

Wniosek J. P. o wymierzenie Radzie Gminy [...] grzywny -

I OZ 485/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie likwidacji ogrodów działkowych

I OW 172/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Wniosek w przedmiocie załatwienia skargi na działania Sekretarza Gminy

II SA/Ol 129/15 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2015-06-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie skargi na działalność Burmistrza Miasta na skutek zażalenia skarżącej od postanowienia , sygn. akt II SA/Ol 129/15 w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej

I OW 12/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-16

Wniosek W. P. zatytułowanego: 'o ustalenie właściwości organu do rozpatrzenia wniosku złożonego u Wojewody przy piśmie z dnia 08.10. 08. na podstawie art. 241 K.p.a.'

II SO/Rz 10/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-12-19

Wniosek w przedmiocie określenia zasad udziału w przygotowaniu i finansowaniu zadań z zakresu infrastruktury technicznej realizowanych przy udziale inicjatyw społecznych

II SA/Go 479/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-08-24

Sprawa ze skargi M.S. i H.S. na umowę nr [...] w przedmiocie budowy przyłącza wodociągowego

III SA/Łd 564/08 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-04-08

Skarga Prokuratora Okręgowego w P. na uchwałę Rady Gminy P. w przedmiocie stanowiska dotyczącego działań Prokuratury postanowił : nakazuje wypłacić Radzie Gminy P. z funduszu Skarbu Państwa
1   Następne >   +2   +5   9