Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Lekarska X

I OSK 31/05 - Postanowienie NSA z 2005-09-14

Skarga kasacyjna na bezczynność Okręgowej Rady Lekarskiej w K. w przedmiocie niewydania zaświadczenia o treści zgodnej z wnioskiem