Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 645/08 - Wyrok NSA z 2008-10-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Zakopane w przedmiocie utworzenia parku kulturowego

I SO/Sz 13/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2008-05-26

Wniosek w przedmiocie wymierzenia Radzie Miasta grzywny

II SA/Bd 153/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-12-04

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej [...] w sprawie zmiany nazwy ulicy

II SA/Rz 360/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-09-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w K. w przedmiocie odrzucenia skargi na Burmistrza K.