Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Go 929/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie rozpatrzenia skargi

IV SA/Wa 1519/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta M. w przedmiocie : rozpoznania skargi na działanie Burmistrza

II SA/Bd 781/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-09-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta

SA/Rz 1257/03 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-01-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie naliczenia opłat za mieszkanie

IV SA/Wr 495/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Wrocławia w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

I OSK 2916/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-18

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. G. na Radę Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie działania organu

II SA/Go 511/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-09-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie skargi na działalność Burmistrza I. stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały, II. określa, że zaskarżona uchwała nie podlega wykonaniu.

II SA/Sz 866/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-09

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w przedmiocie regulaminu zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1391/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-11-26

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta O. w przedmiocie ustanowienia Ojca Świętego Jana Pawła II Patronem Miasta O.

I OSK 1470/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D. w przedmiocie wyznaczenia podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna
1   Następne >   +2   +5   +10   15