Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1035/05 - Postanowienie NSA z 2005-11-04

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odsetek ustawowych

I OSK 2419/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w A. K. w przedmiocie działalności Starosty Powiatu w A. K.

II SA/Po 324/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu Nowotomyskiego w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty i Zarządu Powiatu Nowotomyskiego

II SA/Rz 205/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-05-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu [...] w przedmiocie szczegółowych zasad umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych z tytułu płatności należności pieniężnych oraz udzielania ulg w spłacie tych należności

IV SA/Po 233/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-07-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady [...] w przedmiocie zasad korzystania ze stołówek

III SA/Lu 136/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2011-09-29

Sprawa ze skargi J. H. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie III SA/Lu [...]

II SA/Go 808/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w przedmiocie zmiany uchwały nr 255/XXXIII/2010 Rady Powiatu oku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

II SA/Bk 651/19 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2019-10-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu B. w przedmiocie stanowiska w sprawie Karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender

III OSK 6897/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Powiatu w K. w przedmiocie rozpatrzenia skargi na Zarząd Powiatu w K. oraz Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w K.