Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SAB/Wr 2/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2004-06-29

Sprawa ze skargi 'Organizacji Studentów i Absolwentów P.W. i U.W.' w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie z wniosku o uzupełnienie w zakresie kosztów postępowania postanowienia sygn. akt II SAB/Wr 8/03 umarzającego postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym dotyczące udostępnienia informacji publicznej zakończonej prawomocnym postanowieniem NSA sygn. akt II SAB/Wr 8/03