Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Starosta X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

VII SAB/Wa 68/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty [...]

I OZ 67/15 - Postanowienie NSA z 2015-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze sk...

II SA/Bd 738/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-11-17

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta A. w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV SO/Wr 5/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-08-08

Wniosek R. B. o wymierzenie grzywny Staroście Kłodzkiemu za nieprzekazanie skargi postanowił odrzucić wniosek.

III SA/Łd 1126/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-04-04

Wniosek w przedmiocie postępowania konkursowego na stanowisko Naczelnika Wydziału Dróg w Starostwie Powiatowym w P. oraz wyniku tego konkursu

IV SA/Wa 2616/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Sprawa ze skargi M. S. na działania Starosty W.

I OW 63/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-09

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do wydania decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy dłużnikowi alimentacyjnemu P. W.

II SAB/Go 17/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na bezczynność Starosty w przedmiocie odebrania rzeczy znalezionej

III SA/Kr 57/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-18

Sprawa ze skargi S. H. na czynność Starosty Powiatu w przedmiocie odmowy zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu

II SO/Sz 7/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek Burmistrza Gminy w sprawie uzgodnienia decyzji o warunkach zabudowy
1   Następne >   +2   5