Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

II SA/Sz 903/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-12-15

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Miasta do spółki. u c h y l a zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze

II SA/Rz 469/04 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2004-07-29

Skarga W. K. na pismo Wojewody [...] w przedmiocie postępowania nadzorczego w sprawie uchwały Zarządu Powiatu [...] , o nr [...]