Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

I OSK 1938/13 - Wyrok NSA z 2013-11-27

Skarga kasacyjna na bezczynność Wojewody Małopolskiego w przedmiocie rozpatrzenia odwołania

IV SAB/Wr 60/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-11-05

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ukaranie Prezydenta W. i Przewodniczącego Rady Miejskiej W.

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

IV SAB/Wr 56/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Wniosek w przedmiocie rozpoznania skargi na bezczynność SKO we W.

IV SA/Wr 543/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-17

Wniosek w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na 'skargę

I OZ 81/13 - Postanowienie NSA z 2013-02-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie ze skargi I. P. na pismo Wojewody Podkarpackiego , nr N.I.7731-5/10 w przedmiocie egzekucji administracyjnej

III SA/Gd 21/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-03-07

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody [...] w przedmiocie nieważności uchwały w sprawie nagród pieniężnych dla jubilatów za długoletnie pożycie małżeńskie oraz gratyfikacji w formie upominków za jubileusz 100

III SAB/Kr 76/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojewody I. zobowiązuje Wojewodę do wydania w terminie 14 dni od uprawomocnienia się niniejszego wyroku aktu administracyjnego w przedmiocie pisma , I

I OZ 642/13 - Postanowienie NSA z 2013-07-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Wojewody [...]

III SA/Lu 462/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie zakazu organizacji zgromadzenia publicznego
1   Następne >   2